Bekkenfysiotherapie van Dooren voor vrouwen en mannen zaken

Vergoedingen

 

-Bekkenfysiotherapie wordt vergoed als u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie is opgenomen. In uw polisvoorwaarden staat vermeld hoeveel zittingen worden vergoed.

 -Heeft u klachten ten gevolge van een vastgestelde chronische indicatie, dan ontvangt u vanaf de 21ste behandeling volledige vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed via uw aanvullende verzekering. Mocht deze niet voldoende dekking geven voor de eerste 20 behandelingen, dan zal het resterende aantal (tot aan de 20ste)zelf betaald dienen te worden.

 -wanneer u een verwijzing heeft voor urine incontinentie, dan ontvangt u eenmalig 9 behandelingen via de basisverzekering. Hiervoor hoeft u dus niet aanvullend verzekerd te zijn

-Let op: voor zorgkosten uit de basisverzekering geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Dit wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en dient u aan uw zorgverzekeraar te betalen voordat deze zorgkosten vergoed. In uw polis wordt dit aangegeven als ER

Bent u niet aanvullend verzekerd of is het maximale bedrag aan vergoeding reeds ontvangen, dan krijgt u een rekening van bekkenfysiotherapie van Dooren thuisgestuurd. De tarieven voor 2023 zijn:

-Intake bekkenfysiotherapie van 45-60 minuten: 95 euro

-consult / behandeling bekkenfysiotherapie 47,50 euro per half uur

-toeslag aan huis consult / behandeling bekkenfysiotherapie 15 euro. Bij vergoeding via de zorgverzekeraar is een indicatie aan huis van arts of specialist noodzakelijk.

meer info : www.zorgkiezer.nl